تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه

قارلی دام

قارلی-دام-ارومیه

در ارتفاعات روستای بند دخمه سنگی به اسم قارلی دام وجود دارد. کوهی که این دخمه سنگ بر روی آن واقع شده است به کوه قارلی دام معروف است

معماری قارلی دام

این صخره شامل دو تاق و یک جلوخان وسیع است.

ارتفاع مدخل و عرض به حدود ۹۵ ، ۶۰ سانتی متر است.

این صخره بسیار ساده است و اتاقهایش از فضای اندکی برخوردار است که ارتفاع آن  به ۱.۷۰ متر میرسد.

اتاق دوم در پشت اتاق اول قرار دارد.

ورودی این دو اتاق به شکل چهار گوش ساخته شده است.

ارتفاع وورودی اتاق اول ۹۵ سانتیمتر است که همین ارتفاع کوتاهش باعث میشود بازدید کننده ها هنگام ورود خم شوند، ورودی اتاق قارلی دام تا حدودی شبیه به ورودی کلیسای مار سرگیز کوه سیر است.

اگر از اتاق دوم بازدید کنید متوجه میشوید که تفاوتهایی با اتاق اول درد زیرا که گوشه های آن حالت قوسی به خود گرفتند.

ارتفاع اتاق دوم کمی بیشتر از اتاق اول است طوری که حدود ۱۲۰ سانتی متر است ، ولی اگر بخواهید از این اتاق عبور کنید باید خم شوید.

این صخره فاقد تزئینات و زرق برق است و کاملا محیطی ساده است، معماری آن متعلق به اقوام اورارتو است.

این صخره در آثار ملی ثبت شده است ولی متاسفانه هیچ اقدامی برای محافظت از آن انجام نداده اند.

بخاطر عدم اهمیت مسئولان به  امنیت این آثار ملی  قاچاقچیان به راحتی میتوانند اشیای عتیقه همراه با مواد منفجره اقدام به حفاری در این گوردخمه ها میکنند.

دنبال هر کسب و کاری هستید در UromBin.ir جستجو کنید

rhvgd nhl

همچنین بررسی کنید

نقش برجسته خان تختی

نقش برجسته خان تختی

نقش برجسته خان تختی (سنگ نگاره ساسانی خان تختی) متعلق به قرن سوم میلادی و …

تبلیغات اینترنتی در ارومیه