تبلیغات رایگان در ارومیه

انتقادات و پیشنهادات

چنانچه هرگونه انتقاد یا پیشنهاد در مورد عملکرد اروم بین و یا هریک از آگهی های موجود در سایت دارید میتوانید از طریق فرم زیر برای ما ارسال کنید.

 انتقادات سازنده و پیشنهادات شما، چراغ راه ما خواهد بود

تبلیغات اینترنتی در ارومیه