تبلیغات رایگان در ارومیه
کبابی و جگرکی خورشید شب

کبابی و جگرکی خورشید شب

کبابی و جگرکی خورشید شب

با سابقه طولانی در قصابی و تهیه گوشت

صبحانه – نهار – شام

در ارومیه بزودی…………..

شماره تلفن:——

شماره همراه :———

آدرس : ارومیه – خیابان مولوی ۲

به مدیریت : آقا محمود

تبلیغات اینترنتی در ارومیه