بهترین سایت تبلیغات اینترنتی در ارومیه
مراکز پلیس + 10 ارومیه
مراکز پلیس + 10 ارومیه

مراکز پلیس + ۱۰ ارومیه

معرفی تمامی مراکز پلیس + ۱۰ شهر ارومیه

شهر ارومیه دارای ۱۱ مرکز خدمات الکترونیک انتظامی ( دفاتر پلیس + ۱۰ ) است که به آنها اشاره میکنیم

ردیفنام دفترآدرستلفن
۱شعبه عطاییارومیه – خیابان عطایی۰۴۴۳۲۲۵۸۲۶۲
۲شعبه بعثتارومیه خیابان بعثت۰۴۴۳۲۲۴۸۰۰۱
۳شعبه رجاییارومیه بلوار شهید رجایی۰۴۴۳۲۷۸۷۷۷۵
۴شعبه امینیارومیه خیابان امینی۰۴۴۳۲۲۵۱۸۴۶
۵شعبه جهادارومیه چهارراه مافی۰۴۴۳۲۳۴۲۲۰۰
۶شعبه شیخ شلتوتارومیه فلکه مهاباد۰۴۴۳۲۳۷۸۳۳۸
۷شعبه میدان بهداریارومیه فلکه بهداری۰۴۴۳۳۳۸۳۳۳۸
۸شعبه میدان مادرارومیه فلکه مادر۰۴۴۳۳۴۸۴۳۹۵
۹شعبه استاد شهریارارومیه بلوار استاد شهریار۰۴۴۳۳۸۶۸۹۴۸
۱۰شعبه ایثارارومیه نرسیده به اول شمالی۰۴۴۳۳۸۲۱۷۷۸
۱۱شعبه امام علیارومیه ابتدای بلوار عدالت۰۴۴۳۳۶۶۷۲۷۷

دنبال هر کسب و کاری هستید در UromBin.ir جستجو کنید 

تبلیغات ارومیه
تبلیغات اینترنتی در ارومیه - اروم تبلیغ
سفارش تبلیغ در سایت