تبلیغات رایگان در ارومیه
کبابی آریان

کبابی آریان

کبابی آریان

کباب کوبیده – جوجه

با ادویه مخصوص ترکیه

ariyan_kababi
kanatçi usta

برای اولین بار درارومیه کباب بال با ادویه مخصوص ترکیه

شماره تلفن: ندارد

شماره همراه: ۰۹۱۴۵۹۷۸۶۸۸

آدرس : ارومیه – بلوار باهنر روبروی اداره گاز

 

 

 

تبلیغات اینترنتی در ارومیه