تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه
خانه / کنسرت و همایش / همایش های ارومیه / سخنرانی دکتر انوشه در ارومیه ۱۳۹۷
سخنرانی دکتر انوشه در ارومیه 1397
سخنرانی دکتر انوشه در ارومیه ۱۳۹۷

سخنرانی دکتر انوشه در ارومیه ۱۳۹۷

همایش دکتر انوشه

سخنرانی در موضوع های تلاش و آرامش و موفقیت

پنجشنبه ۱۳ دیماه

همایش دکتر انوشه در ارومیه

با مجری گری احسان مومنی

تهیه کننده : مهدی مطلق

مدیر اجرایی : سید سلمان سیدی

تاریخ: پنج شنبه ۱۳ دی ماه

ساعت : ۱۶ تا ۱۹

آدرس: ارومیه خیابان دانشکده (شهید بهشتی) سالن بسیج

قیمت بلیطها: ۵۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ تومان

تبلیغات اینترنتی در ارومیه