تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه
ساختمان آریا
ساختمان آریا

مجتمع آریا

معرفی مجتمع آریا و پزشکان این ساختمان

آدرس : ارومیه – بلوار رجایی – تقاطع غیرهمسطح دخانیات به سمت کشتارگاه

پزشکان مجتمع آریا

دکتر اباذر نبی زاده

دکتر مجید بهزادی فر داخلی – کودکان- اعصاب

در این ساختمان خدمات پزشکی و خدمات پرستاری و همچنین تزریقات و پانسمان انجام میشود.

دنبال هر کسب و کاری هستید در UromBin.ir جستجو کنید اینستا

shojlhk Hvdh – l[jlu

همچنین بررسی کنید

ساختمان آریا ارومیه

ساختمان آریا

معرفی کسبه ساختمان آریا (ارومیه) آدرس : ارومیه – خیابان سرداران – کوی خانباباخان لیست …

تبلیغات اینترنتی در ارومیه