تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه
خانه / خیابان های ارومیه / خیابان برق / مجتمع پزشکی سان رز
مجتمع پزشکی سان رز
مجتمع پزشکی سان رز

مجتمع پزشکی سان رز

معرفی مجتمع پزشکی سان رز ارومیه

این ساختمان پزشکان که به تازگی تاسیس شده است، پذیرای پزشکان و پیراپزشکان و … میباشد. تعداد محدودی از واحدهای آن برای فروش و اجاره واگذار میشود.

مجتمع پزشکی سان رز

آدرس: ارومیه خیابان برق – نرسیده به چهارراه (مخابرات)

شماره های تماس مدیریت ساختمان: … ثبت نشده است

دنبال هر کسب و کاری هستید در UromBin.ir جستجو کنید اینستا

shojlh shk vc v,c

همچنین بررسی کنید

درمانگاه فارابی ارومیه

درمانگاه فارابی ارومیه

درمانگاه فارابی ارومیه شبانه روزی

تبلیغات اینترنتی در ارومیه