تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه
مجتمع پزشکی آذربایجان
مجتمع پزشکی آذربایجان

مجتمع پزشکی آذربایجان

معرفی مجتمع پزشکی آذربایجان

آدرس ساختمان : ارومیه خیابان حسنی

این مجتمع قبلا به عنوان ساختمان شهرداری منطقه ۵ به کار میرفت. اکنون کاربری آن به ساختمان پزشکان تغییر یافته است.

ساختمان آذربایجان خیابان حسنی در ۸ طبقه ساخته شده است. و دارای ۴۴ واحد است.

واحدهای ساختمانی به دفاتر مهندسی و وکلا و پزشکان و… واگذار میشود.

مشاغل مجتمع پزشکی آذربایجان

شفق عزت پور جوانمرد وکیل پایه یک دادگستری

فاطمه طریقی وکیل پایه یک دادگستری

آرش رضاپور وکیل پایه یک دادگستری

دنبال هر کسب و کاری هستید در UromBin.ir جستجو کنید اینستا

l[jlu \ca;d Hbvfhd[hk hbvfhd[hk

همچنین بررسی کنید

مجتمع تجاری اداری آذربایجان

مجتمع تجاری اداری آذربایجان

معرفی مشاغل و کسب و کارهای مجتمع تجاری اداری آذربایجان ارومیه آدرس : ارومیه – …

تبلیغات اینترنتی در ارومیه