تبلیغات رایگان در ارومیه
تورهای مشهد در ارومیه

تورهای مشهد در ارومیه

معرفی تورهای هوایی و زمینی و ریلی به مشهد

تورهای گردشگری و سیاحتی و نوروزی به مشهد مقدس

بارگاه امام رضا (ع)

تورهای مشهد از ارومیه

لیست شرکتهای خدمات گردشگری و مسافرتی

دفتر خدمات گردشگری و مسافرتی سفیران دریا گشت

تور ریلی به مشهد مقدس (قطار مستقیم از ارومیه به مشهد)

تاریخ های حرکت : ۲۶ اسفند ۹۸ – ۱ فروردین – ۱۵ فروردین

مدت : ۸ روز

قیمت : ۸۵۰۰۰۰ تومان

آدرس : ارومیه ۳۲۲۵۳۳۳۳

دفتر خدمات گردشگری و مسافرتی ناز پرواز

تور زمینی مشهد مقدس (اتوبوس)

تاریخ های حرکت : ۲۶ اسفند ۹۸ – ۲ فروردین – ۶ فروردین

مدت : ۷ روز و ۸ شب

قیمت از  : ۷۵۰۰۰۰ تومان

آدرس : ارومیه ۳۲۲۵۴۹۲۳

دفتر خدمات گردشگری و مسافرتی هواپیمایی اردا آفرین

تور هوایی مشهد مقدس 

پرواز از تبریز

مدت : ۳ شب

قیمت از  : ۶۲۰۰۰۰ تومان (ویژه ۷ اسفند)

آدرس : ارومیه ۳۳۴۶۱۳۵۵

تبلیغات اینترنتی در ارومیه