تبلیغات اینترنتی رایگان در ارومیه
خانه / خیابان های ارومیه / خیابان حسنی ارومیه / دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ
دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ دندانپزشک
دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ دندانپزشک

دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ

افتتاح مطب دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ بزودی در ارومیه خیابان حسنی

*** مطب بزودی افتتاح میشود ***

Dr Mehdi Agha Mohammadi

جراح دندانپزشک

اطلاعات تماس دکتر مهدی آقامحمدی قره باغ

آدرس مطب: ارومیه خیابان حسنی

شماره مطب : …

شماره همراه :–

اینستاگرام: اینستاگرام

تبلیغات اینترنتی در ارومیه